Samåkning till Lomma

Det finns 1 annonser för samåkning som kan vara intressanta för dig, visar 1 - 1

samåkning mån-fre

Samåkning mellan östra mårtensgatan 10,Lund till västersjögatan 20, Ängelholm. Läs mer
Datum: 2012-09-18, repeterande resa, varje veckodag. Egen bil.

Om Lomma

Lomma är en tätort och centralort i Lomma kommun i Skåne län.

Historiker anser att Lomma nämndes i Knut den heliges gåvobrev under namnet Lumaby år 1085. Skånes kulturella centrum låg på den tiden på Lundaslätten, vars livsnerv var Höje å och de transporter som kunde göras på vattendraget. Via Höje å gick det på den tiden att transportera gods och varor till Uppåkra, Lund, Heddinge (Nuvarande Kyrkheddinge) och Dalby med sin kungsgård. Lomma ligger vid Höje ås mynning och blev en naturlig hamn för tull, omlastning och handel, men fick sina rättigheter inskränkta till förmån för Malmö. Fram till bron byggdes 1863 fanns en färja för att ta sig över ån (med olika taxor för häst, skodd och oskodd vagn). Anledningen till att bron inte byggdes tidigare är att den skulle hindrat båttrafiken, som uppenbarligen var av större betydelse än trafiken via land.

Redan 1682 fanns det ett tegelbruk i Lomma, men samhället växte ytterligare efter det att Frans Henrik Kockum förlade ytterligare ett lerbruk till Lomma 1854, ett lerbruk som länge var ett av Skånes största. Spåren efter det återfinns via de många dammar som ännu finns kvar i nordvästra Lomma. Årstillverkningen var länge drygt 2,5 miljoner tegelstenar och produktionen fick även hamnen att expandera, då havet blev den naturliga transportvägen.

Källa: Wikipedia

Samåkning i hela Sverige

Vi använder cookies för att förhöja din användarupplevelse på denna webbplats. Läs mer   Godkänn