Vägbeskrivningar till Ockelbo

Om Ockelbo

Ockelbo är en tätort i Gästrikland samt centralort i Ockelbo kommun, Gävleborgs län. Ockelbo är också en församling i Uppsala stift.

I namnet, 1314 De oklabo, ingår ett gammalt sjönamn *Ukle avseende nuvarande Bysjön. Sjönamnet är bildat till *ukla -svälla, öka, med vilket snabba växlingar i vattenståndet kan ha åsyftats. Efterleden bo har betydelsen bygd, trakt.

Ca 150 fornlämningar är registrerade, bl a några stenåldersboplatser. Merparten är dock gravar av högtyp från yngre järnåldern i sammanlagt sju gravfält, tex fältet vid Wij som består av 43 gravar. Rikliga fynd av lågteknisk järnslagg minner om bygdens långa tradition av järnhantering.

Källa: Wikipedia

Vägbeskrivningar till hela Sverige