Vägbeskrivningar till Falkenberg

Om Falkenberg

Falkenberg är en tätort (stad) och centralort i Falkenbergs kommun i Hallands län. Den ligger vid Ätrans utlopp i Kattegatt. Motorvägen E6/E20 och järnvägen Västkustbanan passerar förbi staden.

Falkenberg är en omtyckt turistort, främst på grund av omgivningens fina badmöjligheter, bland annat vid Skrea strand. Fem högstadieskolor och två gymnasieskolor (varav en privatägd) finns i staden. Den gamla hamnstaden har ett mångsidigt näringsliv, med viss tonvikt på livsmedels- och verkstadsindustri så som Arla Foods, Netto och Carlsberg.

Invid Ätran finns ett kvarter döpt till Fajans till minne av ett därstädes tidigare liggande tegelbruk.

Källa: Wikipedia

Vägbeskrivningar till hela Sverige