Vägbeskrivningar till Laholm

Om Laholm

Den här artikeln handlar om tätorten Laholm. För kommunen Laholm, se Laholms kommun.

Laholm är en mindre stad i södra Halland och centralort i Laholms kommun i södra Hallands län.

Laholm ligger vid Lagans utlopp i Laholmsbukten. Staden är både den äldsta, med stadsprivilegier från 1200-talet, och minsta i Halland. Största företaget på orten är DIAB som tillverkar divinycellplast. Gymnasieskolan, som har fått namnet Osbecksgymnasiet efter Carl von Linnés lärjunge Per Osbeck, är belägen i närheten av riksväg 24 som går genom staden.

Källa: Wikipedia

Vägbeskrivningar till hela Sverige