Vägbeskrivningar till Värnamo

Om Värnamo

Värnamo är en tätort (stad) och centralort i Värnamo kommun i Jönköpings län. Orten är en järnvägsknut, där Kust till kustbanan möter Halmstadsbanan med dess sidolinje Vaggerydsbanan.

Värnamo är beläget vid Lagan, en bit ifrån dess mynning i sjön Vidöstern, och ligger i Östbo härad i det forntida smålandet Finnveden. Orten var under tidig medeltid tings- och marknadsplats. Värnamo blev köping år 1859 och stad 1920. Vid sidan av den gamla köpingen växte ett stationssamhälle fram i landsförsamlingen, som inkorporerades i början av 1900-talet. Efter att hela Värnamo församling inkorporerats på 1940-talet var staden en period en av rikets till ytan största. Värnamo är i dag Jönköpings läns näst största tätort.

Källa: Wikipedia

Vägbeskrivningar till hela Sverige