Vägbeskrivningar till Boden

Om Boden

Boden (samiska: Suttes) är en tätort (stad) i Norrbotten och centralort i Bodens kommun i Norrbottens län.

Ursprungligen var Boden en kyrkby i Överluleå socken. Ibland har namnet Överluleå använts synonymt med Boden. Första skriftliga benämningen på Boden är Bondebyn år 1539 i en riksskattelängd. År 1543 hade Bondebyn sju bönder. Sedan tidigare fanns samer bosatta på platsen.

Källa: Wikipedia

Vägbeskrivningar till hela Sverige