Vägbeskrivningar till Haparanda

Om Haparanda

Haparanda (finska och meänkieli Haaparanta) tätort (stad) och centralort i Haparanda kommun i Norrbottens län (Norrbotten). Haparanda är Sveriges östligaste tätort. Namnet, en försvenskning av finskans Haaparanta, betyder ordagrant "aspstrand".

Staden ligger alldeles invid riksgränsen mot Finland och gränsar direkt till den finländska staden Torneå. De två städerna kallade sig under en period kring år 2000 tillsammans för EuroCity men övergick senare till beteckningarna HaparandaTornio (i Haparanda) respektive TornioHaparanda (i Torneå). Dessa beteckningar innehåller båda städernas namn på respektive stads huvudspråk. Mellan Haparanda och Torneås stadskärna avviker riksgränsen från Torne älvs huvudfåra, och går i stället i en tidigare bifåra till älven. Bifåran har antagit karaktären av en vik (Stadsviken). En del av viken har fyllts ut och skall bebyggas med främst affärslokaler i en ny satsning. Huvuddelen av stadsbebyggelsen i Haparanda ligger dock längre söderut, närmare Torne älvs mynning i Bottenviken.

Källa: Wikipedia

Vägbeskrivningar till hela Sverige