Vägbeskrivningar till Gnesta

Om Gnesta

Gnesta är en tätort i Södermanland. Orten är huvudsakligen belägen i Gnesta kommun. Den del som ligger öster om Sigtunaån ligger dock i Södertälje kommun. Gnesta är centralort i Gnesta kommun och är belägen mellan Södertälje och Nyköping, längs den Västra stambanan.

Det moderna Gnesta uppstod som stationssamhälle i samband med att järnvägen byggdes. Namnet kommer från den by på vars mark stationshuset uppfördes. Byn omnämns första gången 1383, Gnytlistum, men var sannolikt då sedan länge etablerad.Gnesta station grundades på 1880-talet men det stationshus vi kan se idag är byggt år 1907

Källa: Wikipedia

Vägbeskrivningar till hela Sverige