Vägbeskrivningar till Vingåker

Om Vingåker

Vingåker är en tätort i Södermanland och centralort i Vingåkers kommun, Södermanlands län.

Vingåker blev känt under 1600-talet på grund av Säfstaholms slott. Från början var ortens bebyggelse starkt koncentrerad till området omkring Västra Vingåkers kyrka, men efter att orten anslutits till järnvägsnätet i och med uppförandet av den Västra stambanan år 1862 började samhället att expandera i sydlig riktning. Tätortens centrum flyttades från området kring kyrkan mot järnvägsstationen. Den samhällsbildning som uppstod kallades Bondestad. Idag är Vingåkers centrum koncentrerat till Skräddartorget, som är beläget strax norr om järnvägsstationen – på vägen mot kyrkan. Det döptes för att knyta an till ortens tradition som betydande centrum för textilindustri. På och i anslutning till torget finns flera butiker. Där har man även placerat ut en skylt som talar om avståndet till kommunens olika vänorter.

Källa: Wikipedia

Vägbeskrivningar till hela Sverige