Vägbeskrivningar till Hässleholm

Om Hässleholm

Hässleholm är en tätort och centralort i Hässleholms kommun i Skåne län.

Hässleholms järnvägsstation vid Södra stambanan öppnades år 1860 och fick sitt namn efter den närbelägna Hässleholmsgården i Stoby socken, Västra Göinge härad. Hässleholm blev järnvägsknut redan år 1865 genom tillkomsten av Kristianstad–Hässleholms järnväg (CHJ) och år 1875 tillkom även Helsingborg–Hässleholms järnväg (HHJ) som nu går under det gemensamma namnet Skånebanan. År 1890 invigdes Vittsjö–Hässleholms järnväg, vilken år 1892 fick en förlängning till Markaryd och år 1899 till Veinge. Hela sträckningen går numera under namnet Markarydsbanan och utgör en alternativförbindelse till Västkustbanan. Kring järnvägen och runt tätorten växte industrier upp, och även i dag kan Hässleholm karakteriseras som en industriort och ett lokalt centrum för omgivande orter.

Källa: Wikipedia

Vägbeskrivningar till hela Sverige