Vägbeskrivningar till Landskrona

Om Landskrona

Landskrona är en tätort (stad) vid Öresund i västra Skåne, mellan Helsingborg och Lund. Staden har 28 670 invånare (2005) och är centralort i Landskrona kommun.

1413 fick fiskeläget Søndre Sæby stadsprivilegier av danske unionskungenErik VII af Pommern och gavs namnet Landscrone. Kung Erik var kung över Danmark, Sverige och Norge, men när han grundlade Landskrona år 1413 var det som representant för den danska kungamakten. Ordningstalet för Kung Erik måste därför sättas enligt dansk regentlängd, således Erik VII af Pommern. Att han som svensk kung hette Erik XIII av Pommern saknade betydelse 1413, Skåne var en del av Danmark flera hundra år därefter. Ortnamnet Säby lever kvar som en kyrkby strax norr om staden.

Källa: Wikipedia

Vägbeskrivningar till hela Sverige