Vägbeskrivningar till Svalöv

Om Svalöv

Svalöv är en tätort och centralort i Svalövs kommun, belägen vid Söderåsbanan. I Svalöv ligger Fridhems folkhögskola med Sveriges största internat.

Svalövs stationssamhälle, beläget i Rönnebergs härad, utvecklades efter tillkomsten av Malmö-Billesholms Järnväg (MBJ), vilken invigdes 1886. Järnvägen förstatligades år 1896 för att ingå i den statliga Västkustbanan. År 1941 bildades Svalövs municipalsamhälle vilket var beläget i dåvarande Svalövs kommun och delvis i Felestads kommun. År 1952 utökades dock Svalövs kommun genom sammanslagning med Felestads och Tirups kommuner, varefter municipalsamhället upplöstes 1953.

Källa: Wikipedia

Vägbeskrivningar till hela Sverige