Vägbeskrivningar till Enköping

Om Enköping

Enköping är en tätort (stad) i Uppland och centralort i Enköpings kommun, Uppsala län. Med sina 20 204 invånare är det länets näst största tätort (näst efter Uppsala och följt av Bålsta) och den 57:e största i Sverige. Enköpings kommun har 38 486 invånare och av dessa lever cirka 50 procent inom tätorten. Enköping är beläget längsmed E18 och Mälarbanan vid Mälarens norra strand. Enköpingsån rinner genom orten. En synonym för Enköping har tidigare varit Pepparrotsstaden och kallas idag också för Sveriges närmaste stad.

Enköpings stad (Enköpings uppstad) grundades nära Enköpingsåns utlopp i Svingarnsfjärdens innersta hörn, Stadsviken. Enköpingsåsen och den vik i Mälaren som möttes här i förhistorisk tid tros ha varit ett hinder i handels- och transportledet ännu under medeltiden. De omlastningar som troligen skedde här har antagits vara upphov till en handelsplats där människor till slut också började bosätta sig. Anledningen till denna bosättning kan dock ha föranletts av andra orsaker och Enköpings historia är fortfarande till större delen okänd.

Källa: Wikipedia

Vägbeskrivningar till hela Sverige