Vägbeskrivningar till Heby

Om Heby

Heby är en tätort och centralort i såväl Västerlövsta församling som Heby kommun. Tidigare var Heby ett centrum för tegelbruksindustrin i Sverige. Numera är tegelbruket i grannsocknen Vittinge ett av de få kvarvarande i landet.

Arbetsmarknaden i Heby domineras idag av kommunförvaltning, Heby Såg (Setra Group AB) samt många småföretag och handel. Runt Heby finns en levande landsbygd.

Sedan 1886 har Heby varit ett stationssamhälle längs med järnvägen mellan Stockholm och Dalarna. Fram till 1960-talet passerade även Enköping-Heby-Runhällens Järnväg Heby men numera är endast Dalabanan kvar. Sedan början av 2000-talet stannar tågen åter i Heby vilket gör pendling till Norrköping och Stockholm lättare. Upplands lokaltrafik utreder möjligheterna att starta Upptågstrafik på sträckan Sala-Uppsala.

Källa: Wikipedia

Vägbeskrivningar till hela Sverige