Vägbeskrivningar till Säffle

Om Säffle

Säffle är en tätort i Värmland och centralort i Säffle kommun.

Staden ligger vid Vänern och det finns forntida fynd som talar för att det har varit en boplats sedan järnåldern. Säffle började växa efter tillkomsten av Säffle kanal år 1837. 1879 kom järnvägen till Säffle och samhället blev köping 1882 och stad 1951. Det var den sista nybildningen av en stad i Sverige enligt då gällande regelverk.

Källa: Wikipedia

Vägbeskrivningar till hela Sverige