Vägbeskrivningar till Timrå

Om Timrå

Timrå är en tätort och centralort i Timrå kommun

Namnet "Timrå" härrör från "Thimeradh" som det hette på 1500-talet. På den tiden var det mest ljustorpsdalen som utgjorde huvudbygden av dagens Timrå. "Radh" är fornsvenska och betyder ungefär "maktområde", "bygd". Eftersom Timrå var en enkel bondbygd innan 1600 så betyder det sannolikt mer "bygd" än "maktområde". Dagens namn antyder "rå" som betyder "liten myr", "fuktig sänka". Området vid Wifstavarvsberget var förr sankt och gyttjigt, men sedan har detta område dränerats ur och blivit beboeligt.

Källa: Wikipedia

Vägbeskrivningar till hela Sverige