Vägbeskrivningar till Kungsör

Om Kungsör

Kungsör är en tätort och centralort i Kungsörs kommun i Västmanlands län. Orten är belägen där Arbogaån mynnar ut i Mälaren. Huvuddelen av Kungsör ligger söder om ån och i landskapet Södermanland, medan den mindre delen norr om Arbogaån tillhör Västmanland.

Kungsör är en ort med lång och intressant historia. Det hela började redan för ca. 3000-4000 år sedan där det finns utgrävningar och runstenar etc. som visar på att Kungsör var befolkat med permanent bofasta invånare. Det finns ett mycket stort antal väldokumenterade fornlämningar som vittnar om detta och gravfynden som berättar för oss om hur människor levde här på den tiden. Närheten till Mälaren var något som i allra högsta grad präglade det dagliga livet och befolkningen verkar ha varit relativt välbärgade i jämförelse med övrigt människor från samma tidsepok. Ungefär 100 år innan vikingatidens början, uppkom Ledungen detta var en institution som skulle se till att ställa sjöstridskrafter till Sveasamväldets konungs förfogande. I Kungsörstrakten skulle 32 friska soldater förses med vapen och proviant för att vara ligga i ständig beredskap, redo att rycka in vid häradståg och i kustbevakningssyfte. I slutet av vikingatiden stod ett stort område mellan Arbogaån och Hedströmmen under vatten. När sedan vattnet drog sig undan uppkom det goda betesmarker och de forna öarna bebygdes nu med hus. Lagmannen Gregers Magnusson samlade ihop ett stort jordagods med Grönö som centrum.

Källa: Wikipedia

Vägbeskrivningar till hela Sverige