Vägbeskrivningar till Norberg

Om Norberg

Norberg är den enda tätorten och centralort i Norbergs kommun i Västmanlands län. Norberg består av två huvuddelar, det egentliga Norberg i söder och Kärrgruvan i norr. Bergslagsorten Norberg har haft sin största utkomst i järnhanteringen – järnmalmsbrytning och järn- och stålframställning – från början av den nordiska järnåldern på 500-talet e.Kr. och fram början av 1970-talet. Då började konkurrensen från andra länder med lägre kostnader för bl.a. arbetskraft och mer lättåtkomliga malmfyndigheter göra sig märkbar. Dessa globala förändringar vad gäller brytning och järnframställning medförde att gruvor, hyttor och stålverk i i stort sett hela Bergslagen slogs ut från marknaden. Bergslagsorterna har sedan dess klarat en nödvändig strukturomvandling olika bra. I bland annat Norberg blev långpendling – ända bort till Norges oljeplattformar i Nordsjön[källa behövs] – ett alternativ i likhet med framväxten av en rad småföretag och underleverantörer som kunde dra nytta av förhållandevis låga lönekostnader[källa behövs] trots närheten till Stockholm.

Norberg har en lång historia. Den tidigaste järnframställningen kan spåras tillbaka till 500-talet, men området har varit befolkat sedan sedan nordisk stenålder.

Källa: Wikipedia

Vägbeskrivningar till hela Sverige