Vägbeskrivningar till Sala

Om Sala

Sala är en tätort (stad) belägen i Västmanland. Den del av orten som ligger öster om Sagån är dock belägen i Uppland. Sala är centralort i Sala kommun i Västmanlands län. Det är en järnvägsknut mellan Dalabanan och linjen Sala-Oxelösund.

Anläggandet av Sala skedde i samband med inledningen av bergsbrytningen i silvergruvan i Salberget under 1500-talet. Den huvudsakliga sysselsättningen i Sala har genom historien varit jordbruk och bergsbruk. Orten fick stadsprivilegier av Gustav II Adolf år 1624. I samband med erhållandet av stadsprivilegierna flyttades staden till sitt nuvarande läge. Staden har eldhärjats vid två tillfällen, år 1736 och år 1880. Efter den sista branden och anläggandet av järnvägen fick Sala en för tiden mer modern karaktär. Under 1800-talet besöktes staden av H.C. Andersen, som i sin reseskildring om Sala förundrades över var alla människor höll hus när han anlände? (De flesta var och hämtade boskapen på åkrarna utanför stan). Under peståret 1710 i Stockholm flyttade dåvarande kungafamiljen till Väsby kungsgård i Sala. Väsby kungsgård har hyst kungligheter och drottningar i andra sammanhang, främst under 1600-1700-talen när de kungliga synade Sala silvergruva, dåtidens viktigaste inkomstkälla.

Källa: Wikipedia

Vägbeskrivningar till hela Sverige