Vägbeskrivningar till Lerum

Om Lerum

Lerum är en tätort med cirka 15 000 invånare i Lerums församling, tillika centralort i kommunen med samma namn i Västra Götalands län i södra Sverige. Lerum ligger vid E20 och Västra stambanan öster om Göteborg. Tätorten har vuxit samman med stationssamhällena Stenkullen och Aspen. Lerum är ett av två samhällen vid Aspen; på andra sidan ligger Jonsered.

Bebyggelsen där Säveån och Lerån möts utvecklades till en by varifrån bosättningar spred sig till andra delar av Lerumsdalen. Namnet "Lerum" kommer av ler som betyder "lera" och um med betydelsen "hem/gård/by".

Under senare hälften av 1900-talet genomgick Lerum en drastisk förändring och utvecklades från brukssamhälle till storstadsförort. Gymnasieskolan (Lerums gymnasium) är riksrekryterande idrottsgymnasium för segling.

Källa: Wikipedia

Vägbeskrivningar till hela Sverige