Vägbeskrivningar till Mölndal

Om Mölndal

Mölndal är centralort (stad) i Mölndals kommun. Mölndal har vuxit ihop med Göteborg och ingår i Göteborgs tätort.

Mölndal var ursprungligen namnet på bebyggelsen kring Mölndalsåns fors (Götafors), där det fanns en liten by med fyra hemman. De låg i Fässbergs socken. När denna blev Mölndals stad 1922 fanns stora markområden som utnyttjades för industrier, bostäder med mera.

Källa: Wikipedia

Vägbeskrivningar till hela Sverige